Euskal Autonomia Erkidegoak gero eta emakume gehiago ditu lan-merkatuan. Era berean, aipatzekoa da 2021ean okupazio-tasa hobetu egin dela hamar urte esparru horretan egindako azken azterlanarekin alderatuta. Beraz, estatistikek erakusten dute azken hamar urteetan enplegu-tasa hobetu egin dela eta emakumeak ere lan-sektore desberdinetan integratuago daudela.

Hala, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak biztanleriaren eta etxebizitzen erroldari eta jardueraren udal-estatistikari buruz egindako azken txostenaren arabera, iazko urtarrilaren 1ean, Euskal Autonomia Erkidegoko 20 eskualdeetatik hamabitan 16 urtetik gorako biztanleen okupazio-tasa batez bestekoaren (%49,7) gainetik zegoela azpimarratu behar da. Datu horrek hobekuntza adierazten du 2011ren aldean, guztietan, Gorbeialdean izan ezik. Gorbeialdea da, hala ere, okupazio-tasarik altuena duen eskualdea, %55,7, nahiz eta ehuneko 0,9 puntu jaitsi den 2011ko aurreko Biztanleria Zentsuaren aldean. Gorbeialdearen atzetik, Plentzia-Mungia ageri da, %54,5eko tasarekin, eta ondoren, Urola Kosta, %53,8rekin. Hirurak dira, gainera, okupazio-tasarik altuenak dituztenak lurralde bakoitzean. “Udalerrien arabera, eta udalerrien tamaina kontuan hartuta, 10.000 biztanletik beherakoek dute batez beste okupazio-tasa konparatiboki altuena (%52,2).

Geruza horretan tasa nabarmen altuak dituzten udalerriak daude, hala nola Astigarraga (%67,6), Orendain (%67,4), Aduna (%67) edo Irura (%65), okupazio-tasa baxuak dituzten udalerriekin batera, hala nola Elantxobe (%38,9), lekora (%39,8), Lanestosa (%40,5), Lagran (% 40,8) eta Sukarrieta (%40,9)”, azpimarratzen dute txostenean. Hiriburuei dagokienez, txostenak zehazten du okupazio-tasa handiena Gasteizen dagoela, %50,8raino. Atzetik Donostia dago, %49,2ko okupazio-tasarekin, eta hirugarren postuan Bilbo %46,9koa da. Generoari dagokionez, aipatzekoa da duela hamaika urte gizonen okupazio-tasa %53,6koa zela, eta emakumeena, berriz, %43koa. Hamar urte geroago, gizonezkoak ia berdin mantentzen dira (%53,5), baina emakumeenak nabarmen egin du gora, %46,3raino. “Horrek esan nahi du batzuen eta besteen arteko aldea ehuneko 10,6 puntukoa zela 2011n, eta ehuneko 7,2 puntura murriztu dela hamar urte horietan”, baloratu dute Eustatetik.

Emakumeak

Sexuaren araberako okupazioaren aldeak aztertzean udalerriaren tamainaren aldagaia sartzen bada, adierazitako aldea mantentzen da. 40.000 eta 100.000 biztanle bitarteko geruzan soilik da aldea Euskal AEko batezbestekoa baino handiagoa: 7,8 puntu gehiago gizonen okupazioan emakumeen okupazioan baino, batez besteko orokorraren 7,2 punturekin alderatuta. “Hiriburuen artean, Donostia da gizonen eta emakumeen artean okupazio-tasan alderik txikiena duen hiriburua: emakumeena, %46,4; gizonena, %52,4; ehuneko sei puntu, beraz, bien artean.

Gasteizen dago emakumeen okupazio-tasa handiena probintzia-hiriburuetan (%47,7), eta gizonen okupazio-tasarekiko aldea (%54,2) 6,5 puntukoa da. Azkenik, Bilbon dago, alde handiz, emakumeen okupazio-tasa txikiena (%43,5), eta sexuen arteko alderik handiena du (7,3 puntu), nahiz eta gizonen okupazio-tasa ere hiru hiriburuetako txikiena den (%50,8)”, ondorioztatu dute Euskal Estatistika Erakundetik egindako txostenean.