MEDSIRek garatutako eta The Lancet aldizkarian argitaratutako PHERGain saiakuntza klinikoak frogatu du aurkitutako HER2 bularreko minbizi positiboa duten pazienteen herenak kimioterapiarik behar izan gabe senda daitezkeela, eta modu drastikoan murrizten direla albo-ondorioak.

Azterlan honek mugarri bat ezartzen du, bularreko minbizia (HER2 positibo lokalizatua) duten pazienteen ingurune neoadyuvante/adyuvantean tratamendua pertsonalizatzeko diseinu moldagarri bat erabiltzean. Saiakuntza horren helburu nagusia izan zen hasiera batean trastuzumab eta pertuzumab bidezko HER2 blokeo dual batekin tratamendu esklusiboan oinarritutako estrategia terapeutiko egokitzaile baten bideragarritasuna ebaluatzea, eta kimioterapiaren ondorengo gehikuntza ebaluatzea, PET-TACek ikusitako erantzun goiztiarraren eta kirurgia unean emandako erantzunaren arabera.

“Azterlan honen emaitzek gero eta gehiago hurbiltzen gaituzte kimioterapiaren amaierara tumore mota horiek dituzten pazienteen ehuneko handi batean”, adierazi du ikerketaren ikertzaile nagusiak, Javier Cortés doktoreak. PHERGain saiakuntza klinikoaren hasierako emaitzek frogatu zutenez, trastuzumabean eta pertuzumabean oinarritutako kimioterapiarik gabeko ebakuntza aurreko tratamendu esklusiboaren erantzunaren ebaluazio goiztiarrak, PET-TACa erabiliz, bularreko minbizia (HER2 positiboa) duten eta erantzun patologiko osoa lortzen duten pazienteen % 40 inguru identifikatzeko gai zen.

Bigarren helburu nagusiaren emaitzak Chicagon aurkeztu ziren, 2023an, Onkologia Klinikoko Amerikako Elkartearen urteko kongresuan. Helburu horren helburua zen tratamendu moldagarriaren estrategia jarraitu zuten paziente guztien hiru urterako gaixotasun inbaditzailerik gabeko biziraupena aztertzea.

PHERGain azterketaren emaitzen arabera, aurkitutako HER2 bularreko minbizi positiboa duten pazienteen % 30ek kimioterapia bidezko tratamendua alde batera utz lezakete, biziraupen bikainari eutsita. Gainera, erantzun eskasagatik kimioterapia jaso behar izan zuten pazienteek ez zuten beren pronostiko konprometitua ikusi.

Azterketaren emaitzek agerian uzten dute egokitzapeneko estrategia terapeutiko hori jarraitu zuten paziente guztien % 94,8k, kimioterapia jaso zuten ala ez alde batera utzita, minbizirik gabe jarraitzen dutela tratamenduaren ondoren ebakuntza kirurgikoa egin eta hiru urtera.

Ehuneko hori are handiagoa da ( % 96,4) kimioterapiarik jaso behar izan ez zuten pazienteen artean, haietako batek bakarrik izan baitzuen berriro gaixoaldia, tokikoa. Europako zazpi herrialdetako 45 zentrotako ikertzaileek parte hartu dute ikerketan, eta HER2 bularreko minbizi positiboa duten 356 paziente sartu dira. Lortutako emaitzak oso garrantzitsutzat jo dira eta kontuan hartu beharreko aukera terapeutiko berri bat dira, kimioterapiarik gabe eraginkortasunez trata daitezkeela erakusten baitute, pronostikoa arriskuan jarri gabe.