Ezkontidea ardurapean duten erretiratuen kasuan, batez besteko erretiro-pentsioaren eta gutxienekoaren arteko aldea handitu egin da azken urteotan, nahiz eta azken horien balioa handitzeko ahalegina egin, besteak beste, alta berrien zenbatekoa hazi egin delako. Gizarte Segurantzaren datuen arabera, 2018an hileko batez besteko erretiro-pentsioa 1.090,7 eurokoa izan zen, ezkontidea ardurapean duten 65 urtetik gorakoen kasuan gutxienekoa 810,60 eurokoa (11.348,4 euro urteko, 14 ordainsaritan) zen bitartean; beraz, aldea 280 eurokoa edo %25ekoa zen. 2022an, alde hori 364 eurokoa zen edo %29koa, batez besteko erretiro-pentsioa 1.254 eurokoa izanik, eta txikiena, berriz, 890 eurokoa (12.467 euro urteko 14 ordainsaritan). Eskuragarri dauden iraileko azken datuak aztertuta, arrakala hori mantendu egiten da termino erlatiboetan.

Hilabete horretan, sistema osoko batez besteko erretiro-pentsioa 1.376,4 eurokoa izan da, ezkontidea ardurapean duten 65 urtetik gorakoentzat gutxieneko pentsioa den hileko 966,2 euroak baino 410 euro gehiago (13.526,8 euro urtean). PPren 2013ko pentsioen erreforman sartutako errebalorizazio automatikoaren % 0,25 aplikatzeari utzi zitzaion 2018an, eta KPIari lotutako igoeren ereduari ekin zitzaion; baita, zenbateko duinak bermatze aldera, azken pentsioen erreforman sendotu den minimoetarako igoera gehigarria ere. Soilik inflazioarekiko errebalorizazioak kontuan hartuta, pentsioen igoera metatua %17,6 ingurukoa izan da, horri gutxienekoetarako igoera gehigarriak gehitu behar zaizkiolarik.

Baina, igoera horiek gorabehera, erretiro-pentsioen batez besteko zenbatekoak soldata handiagoak dituzten kotizatzaileen alta berriak islatzen ditu urtero, noski. Aldi horretan, erretiro-alta berrien zenbatekoa %9 igo da batez beste, 1.439 euroraino; baina eskuragarri dauden azken datuen arabera, gutxi izan arren handiagoak diren atzeratuen kasuan, batez besteko hori 1.500 euroraino igo da. Batez besteko pentsioa 1.200 euroen inguruan kokatu da. Faktore horiek guztiak kontuan izanik, batez besteko erretiro-pentsioak % 26ko igoera izan du 2018az geroztik, eta sistemaren batez bestekoa (ezintasun iraunkorra, erretiroa, alarguntasuna, zurztasuna eta familiaren mesedekoak barne) 1.200 euro ingurura iritsi da dagoeneko, alargunen eta familien mesedetako pentsioen kasuan igoera zertxobait handiagoa izan delarik. Inolaz ere, alde handiak daude pentsio desberdinen artean minimoei dagokionean, eta egoera horri aurre egiten ahalegindu zitzaion azken pentsio-erreforman jasotako neurriekin. Beraz, pentsio horien hobekuntza bat ezarri zen, gutxieneko soldataren bilakaeran oinarrituta eta hari hurbiltzea helburu izanik, KPIari lotutako urteko errebalorizazioa baino ehuneko gehigarri jakin bat igo daitezen.