2023ko lehen hiruhilekoan EAEko ezkontza-kopurua 1.037 izan zen, hau da, aurreko urteko hiruhileko berean baino %1 gutxiago (1.048), Eustatek egindako datuen arabera.

Ezkontza guztietatik, 997 ezkontza heterosexualak izan ziren eta 40 sexu bereko pertsonen artean, 23 emakumeen artean eta 17 gizonen artean.

Hilabeteka, urtarrilean eta otsailean %4,9 eta %21,3 jaitsi ziren, hurrenez hurren, ezkontzak. Martxoan, aldiz, ezteiak %15,2 igo ziren 2022ko martxoarekin alderatuta.

Datuak pandemia aurreko 2019ko hiruhileko berarekin alderatuz gero (1.015 ezkontza), %2,2ko igoera gertatzen da, Eustaten datuen arabera.

2023ko lehen hiruhilekoan, 100 ezkontzatik 96 baino gehiago zibilak izan ziren, %96,8. Ehuneko hori %95,5ekoa izan zen 2022ko hiruhileko berean.

2023ko lehen hiruhilekoan egindako 1.037 ezkontzetan, Euskadin bizi ziren 977 gizon eta 989 emakume ezkondu ziren, eta gainerako ezkontideak kanpoan bizi ziren.

774 senar-emazterentzat (%79,2) hau izan zen lehen ezkontza; 189 dibortziatu eta 14 alargun berriro ezkondu ziren. Lehen ezkontza egin zuten emakumeen ehunekoa gizonena bezalakoa izan zen, ezkongabeak 782 izan baitziren (% 79,1), dibortziatuak 194 izan ziren eta alargunak 13. 30 URTETIK GORA.

Ezkontzen banaketari dagokionez, ezkontideen adinaren arabera, ikusten da senarren %89,8k 30 urte edo gehiago zituela, eta senarren artean %84,2k.

Aurreko urteko garai berarekin alderatuta, proportzio hori handitu egin da gizonen artean (% 89,7 2022an), eta murriztu egin da emakumeen artean (% 86,4 2022an).

2023ko lehen hiruhilekoan, ezkonberrien %27,4k eta ezkonberri direnen %20,2k atzerriko nazionalitatea zuten. Ehuneko hori pixka bat jaitsi da 2022ko epe berarekin alderatuta, bai emazteentzat bai senarrentzat, % 27,9 eta % 20,3 izan baitziren, hurrenez hurren.