Alkohola kontsumitzen hasteko batez besteko adina 16,3 urtekoa da eta tabakoa 16,7koa; aldiz, bi urte gehiago behar izaten dituzte cannabisa kontsumitzen hasteko, 18,3 urterekin.

Datu horiek Osasun Ministerioak zabaldu ditu asteazken honetan, eta Alkoholari eta beste droga batzuei buruzko inkestan (2022 EDAD) jasota daude. Inkesta hori 2022ko martxotik ekainera bitartean egin zen, 26.000 pertsonaren lagina hartuta.

Euskadin, 15 eta 64 urte bitarteko biztanleen %71k alkoholdun edariak kontsumitu ditu azken hilabetean, estatuko batez bestekoaren gainetik (%64,5) eta Valentziako Erkidegoan, Asturiasen, Aragoin eta Nafarroan baino zertxobait gutxiago.

% 71ko portzentaje hori % 81,1era igotzen da azken hamabi hilabeteak erreferentzia gisa hartuz gero.

Sexuaren arabera, denboraldi tarte guztietan eta autonomia-erkidego guztietan alkoholdun edarien kontsumoaren prebalentzia handiagoa da gizonezkoetan emakumezkoetan baino.

Adibidez, EAEko biztanleen %77,8k alkohola kontsumitu du azken hilabetean, eta ehuneko hori 64,2ra jaisten da EAEn.

Gainera, Euskadiko biztanleen %20,4k adierazi du azken hamabi hilabeteetan mozkortu dela noizbait, eta estatuko batez bestekoaren %16,7.

Tabako-kontsumoari dagokionez, EAEko biztanleen %34,5ek esan du azken hamabi hilabeteetan kontsumitu duela, Espainiako batez bestekoaren %39 baino gutxiago, eta %28,1ek egunero kontsumitu duela azken hogeita hamar egunetan.

Tabakoari dagokionez, ez dago alde handirik gizonen eta emakumeen artean; izan ere, lehenengoen %28,4k egunero erre du azken 30 egunetan, eta ehuneko hori pixka bat txikiagoa da EAEn (%27,9).

Kalamuaren kontsumoari dagokionez, 15 eta 64 urte bitarteko euskaldunen %48,6k bizitzan behin edo behin onartu du, eta %9,9k azken urtean, Espainia osoko %10,6ren azpitik.

Dibertimenduz edaten da

Alkohola kontsumitzeko arrazoiei buruzko inkestako datu nazionalen arabera, galdetutako gizonen % 50ek eta emakumeen % 52,7k edaten dute dibertigarria delako eta festak animatzen dituelako.

Beste arrazoi bat ere ematen dute: edaten dutenean nola sentitzen diren gustatzen zaie; hala uste dute gizonen % 41ek eta emakumeen % 32k. Hirugarren arrazoia da alkohola elikadura orekatu baten parte dela, eta, ondoren, alkohola kontsumitzen dutenek taldean sartu eta bazterturik ez sentitzeko.

Gainera, Espainian gero eta joera handiagoa dago bizitzan noizbait botika hipnolasaigarriak kontsumitzeko, eta, aurten, serie historikoko handiena (%23,5) erregistratu da.

Era berean, azken 30 egunetan eta azken urtean 713.000 pertsona inguru hasi ziren azken 12 hilabeteetan errezetarekin edo errezetarik gabe hipnolasaigarriak erabiltzen.

Sexuaren arabera, kontsumoa zabalduago dago emakumeen artean, adin-tartea edozein dela ere, baina 35 urtetik gorako biztanleen artean pisu handiagoa du.

Kontsumitzaile-talde handienak 55 eta 64 urte bitartekoak dira.

Bizitzan noizbait hipnolasaigarriak kontsumitu dituzten hamarretik zortzik medikuaren jarraibideei jarraitzen diete, eta %8k ez.

Herritarrek kontsumitutako beste substantzia batzuk analgesiko opioideak dira, eta %15ek onartzen du noizbait erabili dituela, errezetarekin edo errezetarik gabe.