Sevilla – Kontsumitzaileen %96,6k eskatu gabeko merkataritza-deiak jasotzen ditu, joan den ekainaren amaieraz geroztik debekatuta egon arren, Facua kontsumitzaileen erakundeak egindako inkesta baten arabera. Inkestan 6.065 kontsumitzailek hartu zuten parte irailaren 20tik 22ra bitartean, eta agerian geratu da inkestatuen %56,9k adierazi duela bost dei komertzial baino gehiago jaso dituela azken hilabetean. Gainera, teleoperadoreari berriro ez molestatzeko espresuki eskatu dioten ukituen %57,4k beste dei bat jaso du, enpresa beraren zerbitzuak eskainiz.

Baimendu gabeko merkataritza-dei gehien dituzten zerbitzuak telekomunikaziokoak dira, jaso dituztela dioten kontsumitzaileen %72,4k aipatuak, eta, ondoren, energia-deiak, inkestatutakoen %62,1ek izendatuak. Oso urruti daude aseguruak (% 22), alarmak eskaintzeko deiak (% 5,3) eta maileguak (% 5,3), Facuak egindako inkestaren arabera.

Kontsumitzaileen% 8,6k bakarrik daki nola salatu eskatu ez diren dei komertzialak, eta% 1,5ek bakarrik adierazi du salaketa bat aurkeztu duela arrazoi horrengatik.

Telekomunikazioen Legeak dioenez, kontsumitzaileek eskubidea dute “komunikazio komertzialerako dei desiratuak ez jasotzeko, salbu eta erabiltzaileak berak aldez aurretik baimena ematen badu merkataritza-komunikazio mota horiek jasotzeko”.

Ekainaren 29tik indarrean dagoen debekuak adierazten du, halaber, ez dela “dei automatikorik jaso behar gizakiaren esku-hartzerik gabe edo fax-mezurik gabe, merkataritza-komunikaziorako, horretarako aldez aurreko baimena eman gabe”.

AEPDren aurkako salaketa

Facuako idazkari nagusiak, Rubén Sánchezek, erabiltzaileei gomendatu die “merkataritza-deiak baimenik gabe jasotzen badituzte, salaketarik jar dezaketela” Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (AEPD), erakunde hori arduratzen baita araudi hau betetzen dela zaintzeaz.

Salaketa telematikoki aurkez daiteke, eta deia zein lerrotan jaso den eta erabiltzailea titularra dela egiaztatzen duen agiriren bat jaso behar da, faktura bat bezala. Dei komertziala egin zeneko eguna, gutxi gorabeherako ordua eta telefono-zenbakia. Ezkutuan bazegoen, horren berri eman behar da AEPDk deitu zioten lineari buruzko informazioa eska diezaion erabiltzailearen telekomunikazio-konpainiari. Eta, azkenik, enpresaren izena, deian adierazi bazuten, edo bestela eskaintza egiten ari ziren konpainiarena.

Hala ere, askotan, datu horietako bat ere ez da adierazten deien hasieran; izan ere, normalean, erabiltzaileari galdetzen diote telekomunikazioak edo elektrizitatea zer konpainiarekin dituen kontratatuta, eskaintza hobea egingo diotela ziurtatzeko. Hala bada, nahikoa da salaketan adieraztea zer sektorek eskaintzen zituzten zerbitzuak.

Alde horretatik, AEPDk joan den ekainaren 28an igorritako zirkular baten arabera, gainera, enpresak deiaren hasieran bere burua identifikatu behar du, eta bere merkataritza-helburuaren eta jasotzeari uko egiteko eskubidearen berri eman behar du. Beraz, informazio hori ematen ez badute, salaketa-elementu gisa ere erabil daiteke.

Enpresak deia grabatu behar du datuak babesteko araudia betetzen dela frogatzeko.

Bestalde, erabiltzaileak enpresa jakin baten deiak egiteko baimena eman badu ere, horrek ez du uzten enpresa-talde bereko beste batzuek dei komertzialak egiten has daitezen; beraz, arau-hauste bat izango litzateke, eta harekin harremanetan jarriko lirateke berariazko baimenik ez badute.