Urteko lehen bost hilabeteetan, Ertzaintzak 852 gidari zigortu zituen, alkoholemian positibo emateagatik; hau da, %3,7ko positibotasun-portzentajea lortu zuen, alkohol-kontsumoaren 22.726 test egin ondoren.

Murrizketa garrantzitsua

Hala, aurreko urtearekin alderatuta, nabarmen jaitsi da EAEko errepideetan baimendutako alkohol-tasa baino handiagoa zeramaten gidarien portzentajea. Zehazki, iazko urtarriletik maiatzera bitartean 16.520 test egin ziren, eta horietatik 1.024k emaitza positiboa eman zuten, %6,2ko positibotasun-indizearekin.

Hala, baimendua baino odoleko alkohol-tasa handiagoa zuten euskal errepideetan bolantearekin harrapatu ziren pertsonen kopuru absolutua 172. urtean murriztu denez, Ertzaintzak 6.200 kontrol egin ditu 2023ko urtarriletik maiatzera, Euskal Segurtasun Sailaren datuen arabera.

Zehazki, urteko lehen bost hilabeteetan, Euskal Poliziako agenteek 22.726 alkohol-test egin zituzten, eta horietatik 21.845ek negatiboa eman zuten (%96), 852k emaitza positiboa eman zuten (guztizkoaren %3,7), 12 gidarik ez zuten testa egin nahi izan, eta beste 17k ezin izan zuten egin.

Istripu edo arau-hausteengatik

Egindako alkoholemia-proba guztietatik, 2.690 zirkulazio-istripuaren ondorioz egin ziren. Horietan, 2.508 gidarik ezezkoa eman zuten (kopuru osoaren %93,2), 159k baimendutako alkohol-tasa (%5,9) gainditu zuten, eta beste 23 gidarik uko egin zioten edo ezinezkoa izan zitzaien testa egitea. .

Alkoholaren positibotasun-portzentajerik handiena (aztertutako gidarien %70,6k baimendutako tasa gainditzen du) zirkulazio-kodea urratzen harrapatu duten gidarien artean dago. Zehazki, 245 gidariri egin zitzaien alkohol-testa, arau-hausteren bat egin zutenak; horietatik 173k positibo eman zuten eta 72k negatiboa.

Euskal Autonomia Erkidegoko poliziak joan den hilabetera arte egindako 19.791 test prebentiboei dagokienez, %97,3k emaitza negatiboa eman zuten (19.265 proba), 520 proba positibo izan ziren (%2,6) eta sei gidarik uko egin zioten edo ezinezkoa izan zitzaien azterketa egitea.