Euskadiko ikasleen %48,3 kezkatuta dago hurrengo bost urteetako gazteen enpleguaren etorkizunaz, eta euskal gazteen %77,1 prest egongo litzateke lan-arrazoiengatik herrialdez aldatzeko, eta helmuga gogokoenak Estatu Batuak, Alemania eta Erresuma Batua izango lirateke, Young Business Talents VIII. Txostenetik ondorioztatzen denez.

Txosteneko datuek adierazten dute kategoria, lan-giro atsegina eta langileak ondo tratatzea direla gazte horiek enpresa batean lanean hasteko orduan gehien baloratzen dituzten baldintzak.

Jakinarazpen batean adierazi dutenez, gaur egungo belaunaldia gurasoen belaunaldia baino hobeto prestatuta dago; %76,1ek unibertsitate-ikasketak egiteko asmoa du egungo ikasketak amaitzen dituztenean, eta interes gehien pizten dien enpresa-, medikuntza-/osasun- eta ekonomia-ikasketak dira.

Young Business Talents txostenak Espainiako unibertsitate aurreko gazteen jarrerak eta joerak aztertzen ditu, eta ABANCA, ESIC, Herbalife Nutrition eta Praxis MMT erakundeek sustatu eta egin dute. Txosten horrek adierazten du euskal gazteak arduratuta daudela enpleguaren etorkizunaz, eta Estatuko herritarrak direla lan-egoera okerragoa edo okerragoa sentitzen dutenak, %48,3k uste baitu.

Datu horrek gora egin du azken urtean, eta estatuko ikasleak ezkorragoak izan ohi dira. Hala, Espainiako inkestaren emaitzen arabera, gazteen %41,4k uste du lan-egoera okerragoa izango dela etorkizunean; datu hori ez dator bat aurreko urteko emaitzekin, gazteen %38 kezkatuta baitzeuden.

Gizonak, baikorrenak

Generoari dagokionez, gizonak emakumeak baino baikorragoak dira; erkidegoei dagokienez, Andaluziakoak eta Kanarietakoak dira etorkizuna aukera gehien dituztenak, eta Nafarroakoak eta Euskadikoak, berriz, ezkorrenak.

Lan batean gehien baloratzen dena, mailaz igotzeko aukera

Euskal gazteek enpresa batean lan egiteko orduan gehien baloratzen dituzten baldintzen artean, %32,2rentzat, arrazoi nagusia kategoriaz igotzen joatea izango litzateke, lan-giro atsegina izatea (%30,2) eta langileak ondo tratatzea (%29,3).

Bestalde, euskaldunek enplegua aurkitzeko uste dituzten faktoreen artean, hauek nabarmentzen dira: lanerako interesa eta gogoa (%49,3), ezagutzak (%42) eta hizkuntza-maila ona izatea (%41).

Alde horretatik, Mario Martínez Young Business Talents txostenaren zuzendariak nabarmendu duenez, "oso desira arrazoizkoak dira, etorkizun hobea izateko oinarrizko baldintza desiragarriak baitira".

Martinezek adierazi duenez, Maslow-ek garatutako giza beharren piramideari erreparatuz gero —gizakiak zer bilatzen duen eta horrek nola eragiten dien lan-harremanei—, lehenik eta behin, beharrizan fisiologikoak daude, eta, bigarrenik, segurtasuna, kategoriaz igotzeko aukerarekin bat etorriko litzatekeena; eta, hirugarrenik, jabetza-beharrak egongo lirateke, kasu honetan lan-giro ona eta langileak ondo tratatzen dituena.

Nabarmendu duenez, "piramide honen gailurrera iristeko", lehenik eta behin, oinarrizko beharrak ase behar dira, "eta hori da gure gazteek bilatzen dutena, zentzu handia duena".

Herrialdea aldatzeko prest

Nazioarteko mugikortasunari buruz galdetuta, EAEko gazteen %77,1 prest legoke lan-arrazoiengatik herrialdea aldatzeko, eta datu hori estatu osokoaren oso antzekoa da (%76,7). Bizileku izango diren herrialdeei dagokienez, euskaldunek Estatu Batuak aukeratzen dituzte lehenik (%33,7); ondoren Alemania (%14,6) eta Erresuma Batua (%14,1).

Gainera, Young Business Talents VIII. Txostenetik ateratako datuen arabera, EAEko gazteen %61ek uste du haien belaunaldia gurasoena baino hobeto prestatuta dagoela. Estatuko batez bestekoaren antzeko datua da (%62,7). Hala ere, joera-aldaketa bat nabarmendu behar da, ehuneko hori hogei puntu baino gehiago jaitsi baita 2018ko inkestarekiko, Espainiako gazteen %83,3k uste baitzuen prestakuntza hobea zuela.

Gazteen ustez ikasten ari direnak beren karrera profesionalerako balioko diela uste badute, %60k uste du erabilgarria izango dela, Estatuko batez bestekoaren azpitik (%70,8), eta Euskadi gazteak beren etorkizun profesionalari begira gaur egun dituzten ikasketen baliagarritasunari buruz ezkorrenak diren erkidegoa dela.

Hamar euskal gaztetik zazpi unibertsitatera joango dira

Hala ere, analisiaren arabera, %76,1ek unibertsitate-karrera bat aztertzeko asmoa du gaur egungo ikasketak amaitzen direnean, eta erabaki horretan Estatuko eskualderik sendoena da, estatuko joera gainditzen baitu, %67,8ra iristen baita.

Unibertsitate-karreraren batean ikasketak egiteko asmoa duten euskal ikasleetatik, hauek dira interes handiena pizten dieten karrerak: enpresa-ikasketak (%19,9), medikuntza/osasuna (%18,8) eta ekonomia (%17,6).

Ekintzaileak izatea

Azkenik, etorkizuneko euskaldunei zein jarduera profesional gustatuko litzaiekeen azaltzen du txostenak. Puntu horretan, %35,6k oraindik argi ez duela erantzun arren, %26,8k adierazi du ekintzaile izan nahi lukeela eta bere enpresa sortu nahi lukeela, funtzionario izan (%16,1), enpresa batean lan egin (%14,1) eta, azkenik, profesional autonomo izan (%7,3).

Estatuan, datuek erakusten dute ekintzaile izan nahi luketen gazteen kopuruak behera egin duela, bai beren enpresa sortu dutelako, bai autonomoak izan (%33,9); datu hori aurreko urtekoa baino pixka bat txikiagoa da (%34,4). Funtzionario (% 19,8) eta besteren konturako langile (% 14) izan nahi dutenak ere gutxitu egin dira, eta zalantzazkoak (% 32,4).

Gainera, EAEko biztanleen %86,8k zaila edo oso zaila ikusten du arrakasta lortzea, baldin eta ekintzaileak eurak badira, Estatuko batez bestekoa (%85,5) baino gehiago; baina beren enpresa sortu eta muntatzeko arrazoien artean daude gustuko dutena egitea (%41,9), beren buruak izatea (%27,1) eta beren denbora bulego-ordutegiaren mende ez izatea (%23,3).

Young Business Talents VIII. Txostena ABANCA, ESIC Business and Marketing School, Herbalife Nutrition eta Praxis MMT enpresek sustatu eta egin dute. Young Business Talents enpresa-simulazioko hezkuntza-programaren antolatzaile dira Young Business Talents, eta, horri esker, enpresa birtual baten erabakiak hartzen parte har dezakete Estatu osoko ikasleek.

Ikerketa honen helburua da Espainiako unibertsitate aurreko ikasleen jarrerak eta joerak ezagutzea eta etorkizunean eragina izan dezaketen gai garrantzitsuenak identifikatzea.

Inkesta 2022ko irailean eta azaroan egin zaie 15 eta 21 urte bitarteko 10.641 ikasleri. Young Business Talents-en 2022-2023 edizioan parte hartzeko izena eman dute, eta DBHko laugarren mailako, Batxilergoko lehen eta bigarren mailako eta Lanbide Heziketako oinarrizko, erdi-mailako eta goi-mailako ikasketak egiten dituzte.