Euskadin bizi diren Europako biztanleek gero eta pisu gutxiago dute atzerritarrak diren biztanleen artean; beraz, hogei urtean atzerritarren %36,9 izatetik %18,8 izatera igaro dira.

Immigrazioaren Euskal Behatokiak (Ikuspegi) argitaratu duen azterlan baten arabera, aurtengo urtarrilaren 1ean 47.504 pertsona zeuden erroldatuta Europan, hau da, biztanleria osoaren eta atzerritarren %2,2 eta %18,8, hurrenez hurren.

Europako migrazioak hainbat fase izan ditu: mendearen lehen urteetan, Europako beste herrialde batzuetatik zetozen pertsonen kopurua nabarmen eta erregularki handitu zen.

2008an hasitako krisi ekonomikoarekin, iritsitakoen erritmoa moteldu egin zen, eta urte batzuetako saldo negatiboa ere izan zuen, gogortasun handieneko aldian.

Indarberritzearekin batera, etorrien erritmoa handitzen hasi zen berriro, baina oraindik urrun zegoen krisi aurreko zifretatik. Azken urteotan, eta EAEn erroldatuta dauden Europako pertsonen kopuruak behera egin du berriro, kovid-19aren pandemiaren eraginez: 48.325 pertsona ziren 2020ko urtarrilaren 1ean, eta gaur egun 47.504, bi urteko epean 821 pertsona gutxiago.

Etorkinen etorreren erritmoa handituta eta migrazio-fluxuak gero eta ugariagoak izanik, Europako kolektibo hori %36,9 izatetik %18,8 izatera igaro da 2001ean, hau da, erregistro osoko kopururik txikiena izatera.

Europako kolektiboaren pisuari dagokionez, lurralde historikoka, Gipuzkoan atzerritar jatorriko biztanleria osoaren %22,8 da. Europako biztanle gehien dituen probintzia da, eta Euskadiko batez bestekoa %4 gainditzen du.

Gipuzkoaren ondoren, Bizkaia da Europan biztanle gehien dituen bigarren lurraldea (% 17,2), eta, ondoren, distantzia jakin batera, Araba (% 15,7).