- Euskara eskuz esku

EEEn 123 arau landu dituzte guztira eta adibideetan euskara batuan onartzen diren Iparraldeko formak lehenesten dira. Gainera, euskara batua Ipar Euskal Herriko hizkun-tza-testuinguruan kokatzeko, hainbat euskarri konsultatu daitezke tresna digitalean: lekukotasun-bideoak eta ahoskeraren audio-grabazioak, adibidez.

Tresna hau euskara batua erabili nahi duten Iparraldeko euskaldun alfabetatuentzat diseinatu dute.