Euri-urak husteko kolektore bat eraikitzeko lanak hasi berri dira Irungo Eguzkitza eta Virgen Milagrosa kaleetan. Jarduketa hau eskualdeko Hiri Drainatze Jasangarrirako Plan Zuzentzailearen barruan koka-tzen da. Plan horren helburua sarearen funtzionamendua diagnostikatzea eta dauden arazoak konpontzeko beharrezkoak diren jarduerak zehaztea da. Testuinguru horren barruan, Urdanibia plazako eremua eta Korrokoitz eta Papinea eremuak urpean gera daitezkeen eremu-tzat jo ziren, hiriaren beheko aldean baitaude. Gerta daitezkeen uholdeen aurrean hobeto babesteko, Eguzkitzako kolektorea planteatu zen. Eguzkitzako kolektorea 2019an eraiki zen Sargia parkeko deskarga-kolektorearekin bat egingo du eta 800 eta 1.500 mm arteko diametroa eta ia 400 metroko luzera izango ditu. Obrak 1.029.230 euroko aurrekontua du eta zor-tzi hilabete inguruko iraupena izango du.