- Anoetako Udalak, apirilaren 17ko alkate ebazpenez idazkari lanpostua aldi baterako betetzeko hautaketa prozesuaren oinarriak onartu ditu. Hutsik dagoen lanpostua bitarteko fun-tzionario batek beteko du, oposizio-lehiaketa sistema bidez, lanpostu hori gaikuntza nazionaleko Toki Administrazioko funtzionario batek bete arte. Informazio gehiago: www.anoeta.eus