EAEko hiru teknologia-parkeetan 647 enpresa daude, eta 2022an 6.500 milioi euro inguru fakturatu zituzten; aurreko ekitaldian baino % 12 gehiago.

Enpresak eta langileak gehitu egin dira

Euskadiko teknologia-parkeetako enpresen jarduera-txostenaren arabera, iaz 65 enpresa berri jarri ziren campusetan, eta horrek konpainia aktiboen kopuru osoa 647 izatera eraman zuen. Gainera, 136 enpresa zeuden inkubagailuetan negozioa garatzeko prozesuan.

Langileei dagokienez, parkeetako enpresen plantilla bateratua %7,1 hazi da, 2021ekiko, 20.305 langiletik 21.757 langilera igaro baitira, eta horien erdiak baino gehiago, 12.123, unibertsitate-lizentziadunak dira.

Gizon gehiago

Generoari dagokionez, gizonek emakumeek baino presentzia handiagoa dute, baina "alde hori murrizteko joerari eusten zaio". 2022ko ekitaldia 13.301 gizonezkorekin (guztizkoaren %61) eta 8.456 emakumerekin (guztizkoaren %39) itxi zen parkeetako enpresetako plantilletan.

647 enpresetatik 146, hau da, enpresa guztien %22 baino zertxobait gehiago, emakumeek zuzentzen dituzte.

Plantillen batez besteko adinari dagokionez, gazteak dira, 3.861 pertsonak 30 urte baino gutxiago baitituzte.

Iaz, hiru parkeetako enpresek 121 estatuko patente eskatu zituzten, eta horietatik 56 eman ziren. I+Gn 588 milioi euroko gastua erregistratu zen.

Sektoreka

Jarduera-sektoreka, IKTen eremua da nabarmenena: kopuru osoaren %20 inguru –127 enpresa–, 5.158 langile ditu plantillan, eta 1.957 milioi euroko fakturazio-bolumena du.

Enpresa-kopuruaren ikuspegitik, biozientzien sektorea da haren atzetik dagoena, 121 enpresa baititu.

Hala ere, enpleguari dagokionez, bigarren eremu garrantzitsuena I+G da, 4.029 pertsona ditu; fakturazioan, berriz, Aeronautika nabarmentzen da, euskal parke teknologikoetan kokatutako enpresen fakturazio osoaren % 25 baino gehiago -1.664 milioi euro-.

Beste sektore garrantzitsu batzuk ingeniaritzakoak dira: 398 milioi euro fakturatu ditu, guztira 2.325 langile ditu; elektronikaren sektorea, 995 milioi euro fakturatu ditu 2.242 langilerekin; eta Energia eta Ingurumena, 391 milioi euroko fakturazioarekin eta 2.049 langilerekin.