Seme-alabak dituzten familien %12,2k iragazten dituzte telebistan ikusten diren edukiak; YouTube, Tik Tok eta antzeko bideo-plataformetan eta Netflix edo HBO bezalako eduki eskatukoetan ikusten dituztenak, berriz, %30 dira.

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (CNMC) azken Etxebizitzen Taularen emaitzetako batzuk dira. Panel hori 5.117 etxeri eta 8.560 pertsonari egindako inkesten bidez egin da.

Datuek adierazten dutenez, nahiz eta etxe gehienek (%74) adingabeek ikusten dituzten ikus-entzunezko edukiak blokeatzeko edo iragazteko tresnak ezagutzen dituzten, oraindik gutxi dira horiek erabiltzen dituztenak.

Tresna horiek maizago erabiltzen dira bideo-plataformetan (YouTube, Twitch, Tik Tok), baita eskaripeko bideo-zerbitzuetan ere, hala nola Netflix-en (%30). Hala ere, telebistako edukiak direnean, batez ere irekikoak, portzentajea %12,2ra murrizten da.

CNMCren arabera, adingabeak dituzten etxeen %75ek baino gehiagok ez du ezagutzen ikus-entzunezko edukiak erreklamatzeko edo protesta egiteko modua, eta %4k bakarrik egin du hori azken urteetan. Hori dela eta, gogorarazten du kanal bat duela, edozein pertsona fisikok edo juridikok araudia betetzen ez dutela uste duten estatu mailako programa edo iragarkiak salatu edo kexatu ahal izateko.