Eusko Jaurlaritzak 7,3 milioi euroko laguntza emango dio ardoaren sektoreari, eta upeltegien lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak sustatuko ditu.

Gobernu Kontseiluak astearte honetan Arantxa Tapia Garapen Ekonomiko, Iraunkortasun eta Ingurumen sailburuaren agindu bat onartu du. Agindu horren bidez, 2023rako, ardoaren sektorearentzako aparteko laguntzak onartu dira, Errioxako DOCak babesten dituen mahastizainei laguntzeko, Ukrainiako gerrak eragindako enpresa-etekinak murrizten dituztelako.

Gobernuak 7,3 milioi euro erabiliko ditu, itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen bidez, Araban mahastizaintzan aritzen diren pertsonen diru-sarreren galera arintzeko, DOCk Errioxara bultzatutako neurriengatik eta horrek dakartzan kostu gehigarriengatik, eta eskaintza eta eskaera arautzeko, Euskadiko mahastizaintza eta ardogintza berrorekatuz.

Aparteko neurri honen bidez, laguntza bikoitza eman nahi da: alde batetik, DOCk babestutako ustiategietan mahats-tintaren etekin ekonomikoen murrizketa konpentsatzea, horretarako lau milioi euro erabiliko baitira; eta, bestetik, kanpaina honetan errendimenduen murrizketa aplikatzen dutenen galera ekonomikoak eta kostu erantsiak arintzea; horretarako, 3,3 milioi euro erabiliko dira.

BALDINTZAK

Bi laguntza lerroak bateragarriak izanen dira onuradun berarentzat. Mahats-tintaren etekin ekonomikoak konpentsatzeko laguntzaren balioa prima batean finkatzen da, Errioxako DOCak 5.850 kg/ha-ko gehienezko errendimendua aplikatzen dien mahats-tintaren hektarea bakoitzeko.

Primen zenbatekoak hauek izango dira: ustiategiak = 30 Ha: 390 euro/Ha; ustiategiak 30-60 Ha: 260 euro/Ha; 60 Ha-ko ustiategiak: 130 euro/Ha.

Errendimendua murrizteko eragiketen ondoriozko galera ekonomikoak eta kostu erantsiak konpentsatzeko laguntzaren balioa "Ha" berdeko uzta onargarri bakoitzeko prima batean finkatzen da, 2023ko PASVEren deialdian.

Primen zenbatekoak hauek izango dira: ustiategiak =15 Ha: 1.100 euro/Ha; 15-30 Ha-ko ustiategiak: 825 euro/Ha; eta 30 Ha-ko ustiategiak: 550 euro/Ha. Laguntzak Arabako Lurralde Historikoko Mahastien Erregistroan inskribatutako eta Errioxako DOCak babestutako mahastiak dituzten EAEko Nekazaritza Ustiategiko edo lurralde historikoetako edozein ustiategitako titularrentzat dira.

Ustiategi onuradunen behin-behineko zerrenda eta zenbatutako hektarea-kopurua Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan argitaratuko da, gehienez ere 15 eguneko epean, agindu hau EHAAn argitaratzen denetik hasita.

UPELTEGIETAN INBERTITZEKO LAGUNTZAK

Gainera, Gobernu Kontseiluak 2024rako deialdia onartu du, Mahastizaintza eta Ardogintzako Sektoreko Esku-hartzearen (IIS Inbertsioa) programaren barruan, mahastizaintzako eta ardogintzako instalazioetan eta azpiegituretan eta merkaturatzeko egitura eta tresnetan inbertsio materialak eta ez-materialak egiteko.

Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsetik (NBBEF) datozen laguntzak dira. Funts horien helburua da enpresen errendimendu globala hobetzea, merkatuaren eskakizunetara egokitzea eta lehiakortasuna areagotzea, eta energia aurrezten, energia-eraginkortasun globalean eta prozesu iraunkorretan aurrera egiten laguntzea.

Diruz laguntzekotzat joko dira honako ekintza hauen kostuak: ondasun higiezinak eraiki, erosi edo hobetzea; makina eta ekipo berriak erostea, produktuaren merkatuko balioa lortu arte; goian aipatutako gastuei lotutako administrazio-gastuak, hala nola arkitektura, ingeniaritza eta aholkularitzako zerbitzu-sariak, bideragarritasun-azterlanak, ordenagailuko euskarri logikoak erosi edo garatzea, patenteak, lizentziak, egile-eskubideak eta marka kolektiboen erregistroa.

Laguntza hauen onuradunak mahastizaintzako eta ardogintzako enpresak, mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak, nortasun juridikoa duten bi ekoizleren edo gehiagoren elkarteak eta lanbide arteko erakundeak eta profesionalak izanen dira.

Eskabideak agindu hau EHAAn argitaratu eta biharamunean hasi eta 2024ko otsailaren 1a baino lehen aurkezten ahalko dira. Hala ere, 2023ko apirilaren 1etik aurrera aurkeztutako eskaerak onartuko dira.