Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak izapideak hasi ditu espetxean 70 lanpostu betetzeko lan-poltsa berri baten deialdia formalizatzeko. Oraingo honetan, Zuzenbideko eta Psikologiako profesionalentzako A1 eta Gizarte Laneko eta Gizarte Hezkuntzako profesionalentzako A2 taldeentzako lan-poltsa izango da.

Gobernu autonomikoak, jakinarazpen baten bidez, azaldu du deialdi berri hau beharrezkoa zela lanpostu huts funtzionalak eta lanekoak "jaraunsitako", Gobernu zentralak espetxe-eskumenak eskualdatuta, bai eta plantillaren erretiro-prozesu naturala eta bajak betetzea ere.

Orain arte, 'C1' langileentzako bi heziketa-ziklo osatu dira. Horien lan-poltsan ia ehun pertsona daude lanean.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Departamentuak udazkenean deialdi berria irekitzea aurreikusten du, hautagaiak aurkeztuz. Poltsa urte amaieran edo 2024. urtearen hasieran aktibo egotea da asmoa.

Oraingoz, prozesuaren oinarriak aurkeztuta hasi da izapidea. Horren arabera, lan-poltsa bat eratuko da hainbat eskalatarako: Espetxe Administrazioko Eskala Juridikoa (A1), Espetxe Administrazioko Psikologia Eskala (A1), Espetxe Administrazioko Gizarte Laneko Eskala (A2) eta Espetxe Administrazioko Gizarte Hezkuntzako Eskala (A2).

EGINKIZUNAK

Hautatuek beren lanpostuetako berariazko eginkizunak bete beharko dituzte, hala nola, preso eta barne bakoitzaren informazio penala, prozesala eta espetxekoa aztertu, talde bileretara joan edo euskal gizarte zerbitzuekin koordinatu.

Deialdia onetsitakoan, prozesua irekiko dela iragarriko da, hautagaitzak horretarako ezarritako bideetatik aurkez daitezen.

Administrazio Publikoaren Euskal Erakundeak (HAEE) antolatu eta deituko du trebakuntza –praktika–, eta, hartara, 70 pertsona deituko dira, merezimenduen arabera ordenatuta. Horietatik 30 'A1' azpitaldeari dagozkio, eta 'A2'k, berriz, 40 hautagaitza izango ditu, talde profesional bakoitzeko 20 pertsonatan banatuak.

Prestakuntza Arabako Espetxean eta HAEEko geletan egingo da hamar egunetan. Prestakuntza horren balorazioak 30 puntu izanen ditu, eta haren helburua izanen da espetxe sistemari buruzko ezagupen orokorrak eta izangai bakoitzaren eskalari dagozkion eginkizunak eskuratzea.

Horretarako, bi proba egingo dira: test moduko galdetegi bat idatziz erantzutea eta kasu praktiko bat ebaztea. Curriculumak hautatzerakoan, izangaien aldez aurreko esperientzia eta egiaztatutako merezimenduak baloratuko dira. Halaber, kontuan hartuko dira euskararen eta Europako beste hizkuntza batzuen (ingelesa, frantsesa edo alemana) ezagutzak.

Balorazio Batzordeak hiru kide izango ditu: bata, HAEEk proposatua; bestea, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak, eta, bestea, dagokion kidego/kategoriako karrerako funtzionario batek.

Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda argitaratuko da HAEEko iragarki-oholetan, eta baztertzearen arrazoia adieraziko da.

Izangaiek bost egun balioduneko epea izanen dute alegazioak aurkezteko, eta horiek ebatzitakoan ebazpena argitaratuko da, onartuekin eta merezimenduen behin-behineko balorazioarekin. Berriro ere, bost egun balioduneko epea irekiko da erreklamazioak aurkezteko. Azkenik, kategoria horietako lehenbiziko prestakuntza ikastaroan onartutakoen behin betiko balorazioa onetsi eta argitaratuko da.