Toki-erakundeen euskal arauaren legezkotasuna defendatu dute

Konstituzionaltasuna zalantzan jarri duen auzitegiari alegazioak aurkeztu dizkio Jaurlaritzak

17.07.2021 | 00:49

donostia – Eusko Jaurlaritzak uste du ez dagoela inolako konstituzio-urraketarik Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (ETEL), udalek emandako aktak eta dokumentuak zein hizkuntzatan idatzi ahal izango diren arau-tzen duen atalean, arauaren konstituzionaltasunari buruzko zalan-tzak dituen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak planteatzen duenaren aurrean. Eusko Jaurlaritzaren ustez, epaimahaiak zalantzan jarri duen arauak ez du euskararen nagusitasuna ezartzen gaztelaniaren gainetik.

Hori da, hain zuzen ere, Euskadiko Auzitegi Nagusian aurkeztutako alegazioetan Eusko Jaurlari-tzak erabilitako argudioetako bat, ETELen 6.2 artikuluaren konstituzio-kontrakotasuneko auziaren bideragarritasuna aztertu beharraren aurrean. Administrazioarekiko Auzien Salak probidentzia bat bidali die aldeei, beren jarrerak azaldu eta argi ditzaten, Vox alderdiak Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak araututakoa aplikatzen duen dekretu baten aurka aurkeztutako errekurtsoari buruzko erabakia hartu aurretik.

Auzitegi Gorenaren arabera, EAEko legeak toki-erakundeetako kideek gaztelania libreki erabiltzeko duten eskubidea eragozten du. Baina Jaurlaritzak alegazioetan adierazi duenez, legea bat dator Auzitegi Konstituzionalak ezarritakoarekin. Gogora ekarri du Konstituzio Auzitegiak dagoeneko ebatzi duela toki-erakundeek euskara eta gaztelania normaltasunez erabil ditzaketela, bai barne-harremanetan, bai beraien arteko harremanetan, bai partikularrekiko komunikazioetan. Euskara erabiltzearen aldeko hautua egiten duten toki-erakundeek, herritarrek komunikazio horiek gaztelaniaz jasotzeko duten eskubidea bermatzeko beharrezko "neurri egokiak" hartu beharko dituzte, "Administrazio publikoarekiko harremanetan zama edo obligazioa dakarten formalitate edo baldintzarik gabe gauzatu ahal izateko".

Hain zuzen ere, hori erabaki zuen Estatuaren eta EAEren arteko Bitariko Batzordeak 2017an. Erabaki horrek eragotzi zuen, orduan Alderdi Popularraren esku zegoen Espainiako Gobernuak konstituziokontrakotasun-errekurtsoa jartzea, Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren araberako interpretazioa eskaini baitzuen agindu horretarako.

anteriorsiguiente


noticias de noticiasdegipuzkoa