Europako Batzordeak EBko landa-eremuak despopulaziotik salbatzeko txostena aurkeztu du. “EBko landa-eremuetarako epe luzerako ikuspegia 2040ra arte” da. Ekintza-eremuak identifikatzen ditu, landa-eremu eta -komunitate indartsuagoak, konektatuagoak, erresilienteagoak eta oparoagoak lortzeko. Landa Ituna eta EBko Landa Ekintzako Plana, ekimen enblematiko ukigarriekin eta ikuspegi horren helburuak lortzen lagundu behar duten tresna berriekin. EBko landa-eremuek lurraldearen % 83 hartzen dute, eta, gaur egun, europarren ia herena bertan bizi da. Hala ere, azken hamarkadetan bere egoera ekonomikoa, eta horrekin batera bere pisu demografikoa, gutxituz joan da, estatu kideetako hirietan kontzentrazio nabarmena izanik. Landa-eremua biziberritzeko, funts publikoak behar dira, arlo horietan eredu sozioekonomikoak finkatzen laguntzeko, eta ezinbestekoa da gobernuen konpromiso irmoa maila guztietan.

Ikuspegi horrekin batera, landa garapen jasangarria, kohesiboa eta integratua bultzatzeko ekintza plan bat dago. Horretarako, lau ekintza-arlo identifikatzen dira, ekimen enblematikoek babestuak, landa-eremu indartsuagoak ahalbidetzeko, landa-komunitateak ahalduntzeko, zerbitzuetarako sarbidea hobetzeko eta gizarte-berrikuntza errazteko; konektatuta, konektibitatea hobetuz, bai garraioari dagokionez, bai sarbide digitalari dagokionez; erresilienteak, baliabide naturalak zainduz eta nekazaritza-jarduerak ekologizatuz klima-aldaketari aurre egiteko, eta, aldi berean, erresilientzia soziala bermatuz, prestakuntza-ikastaroak eta kalitatezko hainbat lan-aukera eskainiz; oparoa, jarduera ekonomikoak dibertsifikatuz eta nekazaritza-elikagaien eta nekazaritza-turismoaren balio erantsia hobetuz.

Landa ikuspegiaren hamar helburu komunek 2040ko EBko landa eremuen etorkizunari buruzko landa komunitateen eta alde interesdunen nahiak adierazten dituzte. Asmo horiek hainbat landa-eremutatik etorritako pertsona ugarirekin izandako elkarrizketen ondorioz sortu ziren, eta EBko Landa Ekintzako Planaren eta Landa Itunaren bidez lortu nahi diren ikuspegiaren eta helburuen oinarri komuna dira. Hauek dira ezarritako helburuak: 1. Espazio erakargarriak, lurralde-garapen harmoniatsuarekin, beren potentzial espezifikoa askatuko dutenak eta erronka globalen tokiko ondorioei aurre egiten laguntzeko tokiko aukerak eta irtenbideak eskaintzen dituzten leku bihurtuko direnak. 2. Maila anitzeko eta tokiko gobernantzan parte hartzen duten eragileak, lankidetza- eta partaidetza-ikuspegiak erabiliz estrategia integratuak garatzen dituztenak, eta neurrira diseinatutako politiken konbinazioetatik eta hiriguneen eta landa-eremuen arteko mendekotasunetatik onura ateratzen dutenak. 3. Elikagaien segurtasunaren hornitzaileak, aukera ekonomikoak, gizartearentzako ondasunak eta zerbitzuak oro har, hala nola jatorri biologikoko materialak eta energia, baina baita tokiko produktuak, komunitarioak eta kalitate handikoak eta energia berriztagarriak ere, sortutako balioaren portzentaje justua mantenduz. 4. Ongizatean oinarritutako komunitate dinamikoak, bizirauteko bitartekoak, ekitatea, oparotasuna eta bizi-kalitatea barne, non pertsonak elkarrekin ondo bizi eta lan egiten duten, elkarri laguntzeko gaitasun egokiarekin. 5. Elkartasuneko, ekitateko eta belaunaldien arteko berrikuntzako komunitate inklusiboak, iritsi berriei irekiak eta guztiontzako aukera-berdintasuna sustatzen dutenak. 6. Hazten ari diren naturako iturriak, Itun Berdearen helburuek hobetzen dituztenak eta horretan laguntzen dutenak, hala nola neutraltasun klimatikoa eta baliabide naturalen kudeaketa jasangarria. 7. Berrikuntza digitalari onura osoa ateratzen dioten espazioak, sortzen ari diren teknologietarako sarbide berarekin, alfabetizazio digital orokortuarekin eta gaitasun aurreratuagoak eskuratzeko aukerekin. 8. Pertsona ekintzaileak, berritzaileak eta gaituak dituzten lekuak, aurrerapen teknologiko, ekologiko eta sozialak batera sortzen dituztenak. 9. Zerbitzu publiko eta pribatu eraginkor, irisgarri eta eskuragarriak dituzten lekuak, hala nola mugaz gaindiko zerbitzuak, neurrira diseinatutako irtenbideak eskaintzen dituztenak (garraioa, hezkuntza, prestakuntza, osasuna eta laguntza-zerbitzuak, iraupen luzeko zaintzak, gizarte-bizitza eta txikizkako sektorea barne). Eta 10. Beren aktibo, talentu eta potentzial bakarrak ahalik eta gehien aprobetxatzen dituzten dibertsitate-lekuak.