Una manada de jabalíes irrumpe en la carretera en Elgoibar