65 urtetik gorako pertsonek osasun eta ongizate mental hobea dute zaletasunak praktikatzen dituztenean, eta denbora-pasarik ez dutenek, berriz, ez, Nature Medicinek gaur argitaratzen duen azterlan bat.

Emaitzak bost azterlanen metaanalisian oinarritzen dira. Azterketa horietan, 65 urtetik gorako 93.263 pertsonak (batez besteko adina 71,7 eta 75,9 urte bitartekoa zen) zaletasunetan izandako parte-hartzea aztertu zen, 16 herrialdetakoa, besteak beste, Espainia, Estatu Batuak, Japonia, Frantzia eta Italia.

Egileek, Londresko University Collegek koordinatuta, ikusi zuten hobby bat izateak zerikusia zuela osasun-egoera hobearekin, bizi-gogobetetasun handiagoarekin, zoriontasun-maila handiagoarekin eta depresio-sintoma gutxiagorekin, herrialdea, sexua, erretiro-egoera eta erretiro-adina edozein izanik ere.

Lau emaitzetatik, bizitzarekiko gogobetetasunak zerikusi handiagoa izan zuen denbora-pasetan parte hartzearekin, mekanismo askoren bidez lagundu baitezakete, gure buruaren eta gorputzaren kontrola dugula sentitzea, bizitzan helburu bat aurkitzea eta eguneroko arazoei ekiteko gai sentitzea barne.

HERRIALDEAK EZ DU ERAGINIK, BAINA BAI BERE ANTOLAKETA SOZIAL ETA POLITIKOAK

Zoriontasunaren mundu-indizea eta bizi-itxaropen handia zuten herrialdeek ere, hala nola Danimarkak, Suediak eta Suitzak, zaletasun handia zuten, baina, oro har, hobbyaren eta buru-ongizatearen arteko harremana nahiko unibertsala zen herrialde guztietan.

Estatuan 2.099 pertsonaren datuak aztertu ziren, eta horietatik %51k denbora-pasaren bat zuen.

Ikerketaren egile nagusiak, UCLko Karen Max-ek, nabarmendu zuen datuek "erakusten dutela adinduak osasun mentalaren narriaduratik eta adinari lotutako ongizatetik babesteko zaletasunen potentziala. Potentzial hori koherentea da herrialde eta ingurune kultural askotan".

Autoreek herrialdeen arteko desberdintasun handiak nabarmendu zituzten zaletasunen kontsumoari dagokionez, eta horrek gizarteak nola egituratuta eta antolatuta dauden adieraz dezake, neurri handi batean, politika nazionalaren arabera.

JARDUERAK

Danimarkan, Suedian eta Suitzan, lagineko biztanleen %90ek baino gehiagok zaletasun bat zuen; Txinan, berriz, %37,6k. Azken horretan, ordea, jendeari gizarte-zaletasunengatik galdetu zitzaion, ez zaletasun orokorrengatik.

Zaletasunen zerrendan arteak, eskulanak, irakurketa, jolasak, kirolak, lorezaintza, boluntarioak eta elkarte edo klubetan parte hartzea sartzen ziren; azken batean, etxeko eta laneko jardueretatik kanpo poza ematen duten jarduerak konbinatzea.

Taldeak adierazi zuen emaitzak behaketetan oinarritzen direla, eta, beraz, ez dutela kausalitatea erakusten, baina iradokitzen du ondorioak izan ditzaketela adinen eta herrialdeen bidez zaletasunak lortzeko planak garatzeko, zahartze-esperientziak hobetzeko.