Euskal enpresek ikuspegi ezkorragoa dute aurtengo hirugarren hiruhilekoari begira, eta %23,7k bakarrik espero du fakturazioa hobetzea; %24,6k uste du okerrera egingo duela, eta %51,7k berdin jarraituko duela, Kutxako Lan Ikerketen Sailak egindako txostenaren arabera.

Datu horiek 2023ko hirugarren hiruhilekoari buruzko Enpresa Konfiantzaren Azterlanean jaso dira. Azterketa hori Kutxako Lan Arloko Azterlanen Sailak egin zuen, maiatzean 215 euskal enpresari inkesta egin ondoren.

Konfiantza-indizearen balioa 49an kokatu da, eta horrek esan nahi du aurreko hiruhilekoaren aldean behera egin duela (52,7); beraz, enpresek ikuspegi negatiboa dute —ia neutroa— ekonomiaren bilakaerarekiko, 2023ko hirugarren hiruhilekoari begira. 50etik beherako indizearen balioak uzkurdura-eremuan egotea esan nahi du, eta Espainia (apirileko datua: 56,3) edo eurozona bera bezalako beste eremu geografiko interesgarri batzuetarako lortutako balioak baino txikiagoa da (apirileko datua: 54,1).

Aurreko hiruhilekoaren antzeko ingurune ekonomikoa erakusten du inkestak. Zehazki, enpresen %13,7k uste du ingurune ekonomikoak hobera egingo duela aurreko hiruhilekoarekin alderatuta; %60,7k, berriz, berdin jarraituko duela uste du, eta %25,6k okerrera egingo duela.

Fakturazioa

Fakturazioari dagokionez, enpresek egindako aurreikuspenek ikuspegi ezkorragoa ematen dute 2023ko hirugarren hiruhilekoari dagokionez. Zehazki, galdetutako enpresen %23,7k uste du fakturazioa hobetu egingo dela; %51,7k uste du antzekoa izango dela, eta %24,6k uste du okerrera egingo duela, aurreko hiruhilekoaren bikoitza.

Aurreko adierazlearekin bat etorriz, %19,9k uste du jarduera hobetu egingo dela 2023ko hirugarren hiruhilekoan, eta %26,5ek, berriz, okerrera egingo duela. Gainerako laginaren %53,6k uste du jarduerak berdin jarraituko duela.

Inkestaren emaitzen arabera, eskaerak okerrera egin du eta prezioak igo egin dira. Zehazki, inkestatutakoen %20,9k espero dute eskaera-bolumena handitzea eta %24,2k okerrera egitea; %55ek, berriz, uste dute oraingo hiruhilekoaren antzekoa izango dela. Prezioei dagokienez, %19,0ek uste dute handiagoak izango direla, eta %69,2k egonkortasuna adierazten dute.

Eragiketen errentagarritasunaren igurikimenei buruzko iritziari dagokionez, erantzunen %85,8 "txikiagoa" eta "berdina" balioetan metatzen ditu, eta %14,2k errendimendu handiagoak lortzea espero du.

Erakundeak azpimarratu du orain arte aztertutako datuek aurreko hiruhilekoak baino panorama negatiboagoa dutela, eta badirudi enpresek ez dituztela inbertsio-planak berrabiarazten.

Zehazki, enpresen %12,8k uste du 2023ko hirugarren hiruhilekoan inbertsio-bolumena handituko dela, eta %15,2k uste du jaitsi egingo dela. Beraz, inkestatutakoen %72k uste du mantenduko dela.

Enplegua mantentzen da

Azkenik, enpresen %76,8k uste du enplegua mantendu egingo dela hirugarren hiruhilekoan; %14,7k, berriz, plantilla handitzea espero dute, eta %8,5ek, berriz, kontrakoa.

Konfiantza-indizearen parte ez diren beste informazio batzuk ere jasotzen dira inkestan, hala nola azken urtean esportazioek izan duten bilakaera, eta %22k uste dute hobera egin dutela; %26k, berriz, okerrera egin duela adierazten dute, eta %52k, kanpoko salmentek bere horretan dirautela.

Azken urtean berrikuntzara edo I+Gko ekimenetara bideratutako salmenta-portzentajeari dagokionez, inkesta erantzun dutenen %82 gutxieneko balioetan daude, %0 eta %1 artean, eta %3,3, berriz, %5 baino gehiago.

Bestalde, bezeroei kobratzeko epea berdin mantendu da azken urtean inkestatutakoen %78,7k eta enpresen %15,2k; epea murriztu duten enpresak %6,2 dira.

Inkestaren arabera, inkestatutakoen %73k uste du bankuen finantzazioa berdin mantendu dela azken urtean. Gainerako enpresen artean, %4,7k uste du hobetu egin dela, eta %22,3k, berriz, kontrakoa.

Azkenik, Next Generation funtsei dagokienez, enpresen %73,5ek ezagutzen du plana, baina %13,5ek bakarrik adierazi du funts horien onura jaso dezakeen proiekturen bat duela.